வழக்கறிஞர்கள் பிலிப்பைன்ஸ்! பிலிப்பைன்ஸ் வழக்கறிஞர்கள், அனைத்து ஆன்லைன்.


என்ன நடக்கிறது, பிறகு மரணம்


ஒரு விரைவில் குணமாக கூடியவை மற்றும் நிரந்தர இடம் விசுவாசிகள் மற்றும் ஒரு விரைவில் குணமாக கூடியவை மற்றும் நிரந்தர இடத்தில் கூட அல்லாத விசுவாசிகள் ஆனால் மாறக்கூடிய தீர்ப்பு கடவுள்இல்லை எழுதப்பட்ட பைபிள் வரும் போது ஒரு மனிதனின் மரணம் ஆனால் பைபிள் என்று நமக்கு சொல்கிறது மரணத்திற்கு பிறகு, ஒரு மனிதன் அவரை எடுக்க ஒன்று, இரண்டு இடங்களுக்கு: சொர்க்கம் அல்லது நரகம். பரலோகத்தில் அவர் இருந்தால், அவர் பச்சாதாபம், அவரது பாவங்களை மற்றும் நம்பகமான கிறிஸ்து அவரது மன்னிப்பு இருந்து பாவம். விசுவாசிகள், பிறகு மரணம் 'நான் இந்த விட்டு உடல் என்று நான் வசித்து வாழ முன்னிலையில் இறைவன்'. இங்கே கொண்ட ஒரு குழப்பம் என்றால், என்ன நடக்கும் பிறகு மரணம். விவரிக்கும் போக்கில் வெளிப்படுத்தல் அத்தியாயம் - புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும். எனவே, போது இன்னும் இறுதி உயிர்த்தெழுதல், பிறகு மரணம், ஒரு நபர் இருக்கும் முதல் 'குறுகிய கால' சொர்க்கம் மற்றும் நரகம். நித்திய இலக்கு ஒரு மனிதன் மாற்ற முடியாது, ஆனால் அதன் இடம் மாறும் விசுவாசிகள், இறந்த பிறகு, அவர்கள் எடுக்கப்படும் புதிய வானமும் புதிய பூமியும். ஒரு புறம், இல்லை விசுவாசிகள், அவர்கள் இருக்கும் ஏரி மீது நடித்தார் தீ இரண்டு இடங்களில் இந்த இறுதி நித்திய இலக்கு நபர் - அனைத்து அடிப்படையாக கொண்டது என்றால், ஒரு நபர் மிகவும் நம்பகமான இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே முக்தி அல்லது நம்பகமான அவர் தனது சொந்த நல்ல வேலை அல்லது மதம் மட்டும் என்ன கிறிஸ்து செய்தார்.